ลงทะเบียนวิทยากรโครงการ

ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ/หน้าที่ ผู้สมัคร

  • เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • เป็นผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล
  • มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
  • ผู้สมัครมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม สร้างเอกสาร และอบรมความรู้ให้กับ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนหรือไม่ ?